A 2012-es konferenciáról

Az iskolákban és azok környékén rengeteget emlegetik a motiválatlan diákokat, az eszköztelen és tehetetlen tanárokat, az értékek válságát: feltételezésünk szerint a problémák egyik gyökere, hogy a felnőtt világ, ezen belül a pedagógusok sem számolnak azokkal a körülményekkel, amelyek között a most felnövekvő fiatalok szocializálódnak, és amelyek alapjaiban változtatják meg agyműködésüket, gondolkodásukat, viselkedésüket. Véleményünk szerint, ha sikerül tudatosítani a napjainkban zajló változások lényegét, ezek visszavonhatatlan hatását a társadalom egészére s ezen belül hangsúlyosan a fiatalokra, javulnak az oktató és nevelő munka esélyei. Számos elméleti tudás, kutatási eredmény és napi tapasztalat segít megalapozni a témáról való együttes gondolkodást. Rendezvényünkön ezekről kívánjuk tájékoztatni, valamint szakmai diskurzusra késztetni a résztvevőket.

A konferencia időpontja: 2012. február 11.
A konferencia helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció a fokozott érdeklődésre való tekintettel január 16-án lezárult. Köszönjük az érdeklődést!

A konferencia kiemelt témakörei:

  • Történeti áttekintés (az írásbeliség előtt, írásbeliség, könyvnyomtatás, digitális világ)
  • Az új technológia szerepe a mindennapokban és az iskolában
  • A különböző generációk jellemzői az internethez való viszonyulás szempontjából, a netgeneráció sajátosságai
  • A tudás, a műveltség tartalmának változásai, az iskolai tudás relevanciája
  • Szükségszerű változások a pedagógiai tevékenység szemléletében, tartalmában, metodikájában
  • Kapcsolódó kutatások, fejlesztések tapasztalatai
  • A netgeneráció nevelésére történő felkészítés a tanító- és tanárképzésben

Programbizottság:

Tóth-Mózer Szilvia (a programbizottság elnöke, ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)
Fenyő D. György (Magyartanárok Egyesülete)
Földes Petra (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)
Lévai Dóra (ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)
Ollé János (ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ)
Szekszárdi Júlia (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)

Szervezőbizottság:

Kabos Klára (oktatas-informatika@ppk.elte.hu)
Kovács Tamás (tamas.kovacs@@ppk.elte.hu)
Kováts Miklós (kovats.miklos@ppk.elte.hu)
Peer Krisztina (peerkrisztina@gmail.com)

Szervezők:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Iskolapedagógiai Központ, Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport
Magyartanárok Egyesülete
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete