Program

2012. február 11. (szombat)

9.00-10.00 Regisztráció
10.00-10.15 Dékáni köszöntés, a konferencia megnyitása (Oláh Attila)

Plenáris előadások (10.15-12.10)
levezető elnök: Ollé János

10.15-10.40 Szabolcs Éva: Életkorok nemzedékek: a gyermek- és ifjúkor időbelisége
10.45-11.10 Gyarmathy Éva: DI(gitális)NE(mzedék)PE(dagógiai)K(onferencia)= DINEPEK – Ki van kulturális lemaradásban?
11.15-11.40 Tari Annamária: Kik ezek a gyerekek? A Z generáció az iskolapadban. Fordított szocializáció és netkultúra kamaszkorban
11.45-12.10 Ságvári Bence: “Bezzeg a mi időnkben még…!” A morális pánikon innen és túl, avagy mit kezdjünk a mai tizenévesekkel az oktatásban?

Ebédszünet (12.10-13.00)

13.00-14.00 Kerekasztal-beszélgetés: Mi dolga a pedagógiának a netgenerációval? Kutatási eredmények, napi tapasztalatok- moderátor: Balla István
Résztvevők:

 • Arató László
 • Bessenyei István
 • Bedő Ferenc
 • Fehér Péter
 • Lévai Dóra
 • Tóth-Mózer Szilvia

Bemutatók és díjátadás (14.00-14.30)

Délutáni párhuzamos szekciók (14.30-16.00, 16.30-17.30)

1. Tanárszerep- változó igények és elvárások(Lévai Dóra)
 • Pedagógusok 2.0, a pedagógusok változó szerepe a web 2.0 világában (Lévai Dóra)
 • Pedagógusok a bolygó méretű tanteremben (Főző Attila László)
 • Hogyan lesz az őrmesterből karmester? (Magyari Gábor)
 • Digitális nomádok és digitális telepesek osztályterme (Tóth-Mózer Szilvia)
2. Tehetség és SNI – Taníts engem másképp!(Vargáné Kiss Erika)
 • Hogyan lehet öröm a tanítás? A heterogén tanulói összetétel előnyei. Gyerekbemutató (K. Nagy Emese, igazgató, Tóth Józsefné, Bucz Lajosné)
 • Felülírhatjuk-e a sors könyvét? Példák a gyakorlatból: sikerek és kudarcok – tények, fotók (Csendes Katalin)
3. Netgeneráció az osztályban(Szekszárdi Júlia)
 • Digitális bennszülöttek és bevándorlók az iskolában. Problémák, konfliktusok, amelyek nem léteznének, ha nem lenne internet. (Hanczár Gergely, Török Ildikó)
 • Az Apáczai Tudástár komplex online közösségi tere, mint az oktatás új dimenziója (Forró Zoltán)
 • A tizenévesek láthatatlan világa – Társas élet és alkotás a neten.  (Kele-Fodor Ákos, Pál Csobánka Zsuzsa)
4. Magyartanítás az internet korában?(Fenyő D. György)
 • A történet alkonya? (Mailáth Nóra)
 • A digitális nemzedék olvasói profilja (Ostorics László)
 • Digitális olvasás és irodalomtanítás (Gordon Győri János)
 • Ki veti rá a (világ)hálóját? (Ki tanul kitől, ki kivel folytat párbeszédet, ki kit munkáltat?) (Gergelyi Katalin és G. Teiszler Mária)
 • Diákok képe a könyvről – 2011-ben (Sándor Judit)
5. Számítógép- és internetfüggőség(Demetrovics Zsolt)
 • Online közösségek anonimitása (Ujhelyi Adrienn)
 • Online játékok: a túlzott használat kockázatai
  (Pápay Orsolya)
 • A Problémás Online Gaming Kérdőív (POGQ) bemutatása (Nagygyörgy Katalin)
 • Az online játszás motivációs háttere: az Online Gaming Motivációi Kérdőív (MOGQ) bemutatása (Demetrovics Zsolt)
 • Mivel van kikövezve a játékfüggőségbe vezető út? – Az online játékfüggőség rizikófaktorainak azonosítása (Mihalik Árpád)