Program

2013. március 2. (szombat)

9:00-10:00 (Aula) Regisztráció
10:00-10:15 (Aula) Dékáni köszöntő
10:20-11:50 (Aula) Plenáris előadások
10:20-10:50 Ujhelyi Adrienn: Digitális nemzedék – szociálpszichológiai szemszögből
10:50-11:20 Csányi Márton – Nagyistók Máté – Nyárai Gerzson: Y diagnózis, a Köz-Média
11:20-11:50 Z.Karvalics László: Mangalány mondja: közeledik a „digitális beavatottak” ideje
12:00-13:00 (Aula) Előadók, kiállítók, támogatók bemutatkozása
13:00-14:00 Ebédszünet
14:15-15:45   Szekciófoglalkozások, műhelyek/ 1.
Médiatanítás a digitális korban (Kazy 409.)
Szekcióvezető: Horváth Beáta
Nagy Krisztina: Médiaélmény, médiavalóság, médiahasználat (A 6-10 éves korosztály médiaoktatásának lehetőségei – műhelymunka)
Magyartanítás a digitális korban (Kazy Aula)
Szekcióvezető: Fenyő D. György
Káldos János: ELDORADO, avagy a magyar könyvtári rendszer új lehetőségei
Veszelszki Ágnes: Digilektus és netszótár
Kruzslicz Tamás: A digitális kommunikáció hatása a középiskolások nyelvhasználatára
Vita és beszélgetés – 35 perc
Sulinet interaktív szekció (Kazy 412.)
Szekcióvezető: Tóth-Mózer Szilvia
Lévainé Müller Katalin, Tóth-Mózer Szilvia: Közösségi tanulás a Sulineten (számítógépes műhelymunka)
A Microsoft eszközei és lehetőségei a tanulási és tanítási folyamat támogatására (Kazy 407.)
Szekcióvezető: Lévai Dóra
Bereczki Enikő: Rendszerszemléletű iskolafejlesztés. A Microsoft Partners in Learning for Schools – Innovatív Iskolák programjának bemutatása
Nádori Gergely: Tanítás és tanulás a 21. században
Digitális írástudás, interaktív szekció (Kazy 213.)
Szekcióvezető: Főző Attila László
Csordás Ildikó: iTEC – tanulói tevékenységek a jövő osztálytermében
Kiss Mónika: A sikeres eTwinning projektek titka
Főző Attila László: Tanulói (ön)értékelés és Intel Teach Essentials
Digitális iskolák, digitális pedagógusok (Erzsébetvárosi Közösségi Ház, Díszterem)
Szekcióvezető: Ollé János
Páll Viktória, Lerch Lívia: Digitális iskolák – digitális pedagógusok
Páll Viktória: A jövő pedagógusképzése az e-learning
Multimédiás lehetőségek a hátrányos helyzetű fiatalok fejlesztésében (Kazy 305.)
Szekcióvezető: Peer Krisztina
Földes Petra: Képnyelven könnyebb… Hátrányos helyzetű fiatalok és a kamera
Döme Zsuzsanna: Médiaprojektek a Dr. Ámbédkar Iskolában
Részvételi médiaprojektek hátrányos helyzetű fiatalokkal – projektek az ország különböző pontjairól, és vezetőik
A bemutatók után beszélgetés, tapasztalatcsere
A „digitális szülő” (Kazy 212.)
Szekcióvezető: Szekszárdi Júlia
Salamon Eszter: Szóba álljunk-E egymással?
Tihanyi Katalin, Berceliné Sztyehlik Zsuzsa: Hivatalos kapcsolattartás az iskolával online
Haskó Tünde: Ahogyan ezt egy szülő látja, aki ráadásul jogász
15:45-16:00 Szünet
16:00-17:30 Szekciófoglalkozások, műhelyek/2.
Médiatanítás a digitális korban (Kazy 409.)
Szekcióvezető: Horváth Beáta
Horváth Beáta: Médiatér és/vagy oktatási tér (A 12-18 éves korosztály médiafogyasztási stratégiáinak alkalmazása a tanórákon – műhelymunka)
Magyartanítás a digitális korban (Kazy Aula)
Szekcióvezető: Fenyő D. György
Fűzfa Balázs: Fél évezred Gutenberg kényszerzubbonyában
Gergelyi Katalin: Van hozzáférésünk? A digitális nemzedék tanítása projektmódszerrel
Csobánka Zsuzsa: Csikk, avagy ami a Semmi után van
Vita és beszélgetés
Sulinet interaktív szekció (Kazy 412.)
Szekcióvezető: Tóth-Mózer Szilvia
Fodor Emese, Lekk Mónika: eTwinning – hogyan indítsunk európai projekteket? (számítógépes műhelymunka)
A Microsoft eszközei és lehetőségei a tanulási és tanítási folyamat támogatására (Kazy 407.)
Szekcióvezető: Lévai Dóra
Nádori Gergely és Prievara Tibor: Microsoft Learning suite – eszközök az iskolai hétköznapokban
Digitális írástudás (Kazy 213.)
Szekcióvezető: Főző Attila László
Teachmeet – négyperces villámelőadások (Benedekné Fekete Hajnalka, Farkas Bertalan Péter, Farkas Judit, Dr. Farkas Zoltán, Kocsis Márta, Melke Enikő, Nádori Gergely, Prievara Tibor, Siska Csilla)
Kerekasztal-beszélgetés a Teachmeet előadókkal
Digitális biztonság: digitális etikett, cyberbullying (Erzsébetvárosi Közösségi Ház, Díszterem)
Szekcióvezető: Ollé János
Ollé János: Digitális állampolgárság, internetbiztonság
Domonkos Katalin: A digitális együttélés szabályai
Parti Katalin, Schmidt Andrea: Online bántalmazás Magyarországon
Moderált beszélgetés
Sajátos oktatási zavarok (Kazy 305.)
Szekcióvezető: Peer Krisztina
Gyarmathy Éva: A predigitális szemlélet hatása a digitális nemzedékre (interaktív előadás)
A „digitális szülő” (Kazy 212.)
Szekcióvezető: Szekszárdi Júlia
Poros András, Tobisch Márta: Mobil és internet a napi kapcsolatokban
Dombi Gábor: Több generáció a hálón
Tőkés Hédi: Neveljünk együtt! – Személyes jelenlét az interneten
17:45-18:15 Igazolások átvétele (Kazy Aula)