Prezentációk

2014. március 29. (szombat)
ELTE PPK, Kazinczy utcai épület

10:20-11:50 (Aula) Plenáris előadások
10:20-10:50 Prazsák Gergő: Az új tudás szociológiája
10:50-11:20 Pléh Csaba: Megváltoztatják-e kapcsolatainkat a kütyük?
11:20-11:50 L. Ritók Nóra: XXI. századi szegénység (a digitális technológiák és a szegénység viszonya)
12:00-13:00 Ebédszünet
13:15-14:45 Szekciófoglalkozások/1.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a digitális világban – Csapdák és lehetőségek (Kazy 113.)
Szekcióvezető: L. Ritók Nóra
L. Ritók Nóra: Tehetség-prezi (egy innovatív fejlesztő projekt HHH gyerekeknek)
Lencse Máté: Online tanulásszervezés és társadalmi szerepvállalás
Bordiné Török Mária: Alapkészségek megerősítése digitális tananyagokkal
Bálint Petra – Révész Tamás: Szegregátumtól a wififaluig
Médiapolisz lakói (Kazy 212.)
Szekcióvezető: Ságvári Bence
Ságvári Bence: Mindennapi élet az eszközök világában. Kockák, kapcsolatfüggők és a többiek
Kósa Éva: Közösségi háló: újfajta kapcsolati tőke?
Antalóczy Tímea – Pörczi Zsuzsanna: Connected – a folytonos jelenlét temészete
Székely Levente: Beavatottak és kívülállók – élet a digitális világban
IKT használat a XXI. század küszöbén (Kazy aula)
Szekcióvezető: Dávid Mária
Hunya Márta: Hogy is áll a közoktatás? IKT-használat nemzetközi összehasonlításban, ESSIE 2013
Taskó Tünde Anna – Hatvani Andrea – Dorner László: Az IKT használat sajátosságai általános és középiskolás tanulók körében
Papp-Danka Adrienn: Tanulási sajátosságok a digitális kompetenciák tükrében
Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Soltész Péter: Az infokommunikációs eszközök használati gyakoriságának hatása a tanulói képességekre
Netgeneráció az óvodában (Kerekasztal-beszélgetés) (Kazy 305.)
Moderátor: Bakonyi Anna
Nagy Ildikó Mária, XIV. kerületi Pedagógiai Kabinet, Zuglói Benedek Elek EGYMI,óvodai szaktanácsadó
Futó Judit, gyermek – és ifjúsági klinikai szakpszichológus, AVEC Pszichoterápiás és Oktatási Központ
Felkért hozzászólók: Justh Anita, a Magyar Waldorf Szövetség elnökségi tagja, Árva Judit, óvodavezető, Óperenciás Óvoda, Budapest, Belle Krisztina, óvodapedagógus, Óperenciás Óvoda, Budapest
15:00:16:30 Szekciófoglalkozások/2.
A médiatudatosság főbb tényei és tévhitei a média- és kommunikációelmélet szemszögéből (Kazy 113.)
Szekcióvezető: Juhász Gergely
Aczél Petra: Újmédia-tudatosság: akinek nem inge, vegye magára
Bokor Tamás: Fiatal technokraták szövedéke. A digitális bennszülöttek politikai és közéleti részvétele körüli hitek és tények az újmédia-tudatosság tükrében: aktivitás, passzivitás, problémák.
Juhász Gergely: Az online csoportok is működhetnek jól! Mely feladatok végezhetők sikeresen az interneten keresztül, és melyeket kerüljük?
Kovács Kata: Az információs és kommunikációs technológiai eszközök oktatási alkalmazásának lehetőségei a médiaműveltség és az információs műveltség szempontjából
A digitális eszközök motiváló hatása a netgeneráció tagjaira – Jó gyakorlatok (Kazy aula)
Szekcióvezető: Lévai Dóra
Fegyverneki Gergő: Digitális alapú motiváció – jó gyakorlatok magyarórára
Vajda Éva: XIX. századi költők a Facebookon
Fromann Richárd: Gamification – betekintés a netgeneráció-kompatibilis, játékos motivációk világába
Mihályi Krisztina: Az animáció-készítés, mint a tanulási motiváció egyik eszköze
A csendes generáció. Együtt van dolgunk – A fiatalok társadalmi aktivitása
Szekcióvezető: Galambos Rita (Kazy 305.)
Nemes Orsi: Fiatalok változó preferenciákkal
Berkovits Dalma: Fogyasztói szokásaink átalakulása
Takács Viktória: A „csendes” generációban rejlő lehetőségek
Kiss László: A hibák gyógyító ereje
Biztonság a neten (Kazy 212.)
Szekcióvezető: Domonkos Katalin
Domonkos Katalin – Ujhelyi Adrienn: Elektronikus zaklatás – egy kutatás tükrében
Kiss Nóra – Prischetzky Botond: Végzetes szavak! Cyberbullying, avagy az elektronikus zaklatás Beszámoló egy prevenciós kampányprojektről
Borsi Zsuzsanna: A jobb internet közös ügyünk
Senkár Éva: Online gyermekvédelem – a Kék Vonal Lelkisegély Vonal tapasztalatai alapján
Jósa Bálint: Első lépések a gyűlöletbeszéd-mentes internet felé
16:45-től Az igazolások átvétele az aulában