2015

Az elmúlt években számos szakmai diskurzus indult a digitális generációk oktatásának és nevelésének témaköréhez kapcsolódóan. A „Digitális nemzedék konferencia” egy olyan szakmai konferenciasorozat, amely pedagógusok, oktatáskutatók, nevelésszociológusok, pszichológusok, szociális szakemberek, szülők és leendő tanárok párbeszédére teremt lehetőséget, amely párbeszéd keretében azonosítjuk azokat a jelenségeket, amelyek az általunk tanított és nevelt digitális generációra igazak.

A Digitális nemzedék konferencia 2015 alcíme:
Átjárható utak – párbeszéd és tanulás a digitális kultúrában

Idei konferenciánk célja, hogy megismerjük, megértsük tanulóinkat és önmagunkat is a digitális világban. Változik-e a szerepe a családnak, a pedagógusoknak az információs társadalomban? Hogyan modernizálható a tudásátadás, melyek a 21. század motivációs stratégiái? Mi érdekli a legfiatalabbakat és milyen kultúrát építenek maguk köré? – tesszük fel a kérdéseket. Hisszük, hogy utat találhatunk minden fiatal felé, ha megfelelően közelítünk, kellő tudással és nyitottsággal.

A Digitális nemzedék konferencia 2015 kiemelt témakörei:

  • Az ismeretszerzés és ismeretátadás új formái az információs társadalomban
  • A modern kommunikációs eszközök alkalmazásának pszichológiai hatásai
  • Új trendek az oktatásban: játékosítás (gamifikáció) és tabletek az iskolában
  • Az IKT-eszközökkel támogatott tanulást, tanítást segítő módszerek a gyakorlatban

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. (A regisztrációs oldal hamarosan elérhető lesz.)

A konferencia időpontja: 2015. március 21.
A konferencia helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
A konferencia törzsközönsége: 250-300 pedagógus

Programbizottság:
Hülber László (a programbizottság elnöke, ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ITOK)
B. Tier Noémi (Tempus Közalapítvány)
Földes Petra (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)
Lévai Dóra (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet ITOK)
Szekszárdi Júlia (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete)

Szervezők:
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (itok.oktinf.elte.hu)
Tempus Közalapítvány (tka.hu)
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (osztalyfonok.hu)

Szervezőbizottság:
Hülber László
Lévai Dóra
Salamon Szilvia